برنامه مهاجرتی استان نیوبرانزویک

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استانی نیوبرانزویک

نیوبرانزویک یکی از استان های شمال شرقی Maritime است. این استان، تنها استان رسما دو زبانه ی کانادا است که زبان اول ۳۰% از مردم آن فرانسوی است. نیوبرانوزیک شهرهایی همانند فدریشن، سنت جان و مانکتون را در خود جای داده است. NBPNP برنامه ی مهاجرت استانی نیوبرانزویک است.

طرح استانی نیوبرانزویک

تحصیل در استان نیوبرانزویک

مهاجران آینده ای که مهارت ها و سابقه ی کار مد نظر استان را دارند، می توانند از طریق برنامه ی NBPNP، سرتیفیکیت انتخاب استانی نیوبرانزویک را دریافت نمایند. مردم خارجی از طریق این گواهی می توانند اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند.

NBPNP درخواست ها را در یکی از گروه های زیر پذیرش می نماید:

  • برنامه ی بازار کار اکسپرس اینتری (Express Entry Labour Market Stream)
  • برنامه ی نیروهای متخصص با حمایت خانواده (Skilled Workers with Family Support)
  • برنامه ی نیروهای متخصص با حمایت کارفرما (Skilled Workers with Employer Support)
  • برنامه ی کارآفرینان دارای مدرک ارشد و دکترا (Post-Graduate Entrepreneurial Stream)
  • برنامه ی کارآفرینان (Entrepreneurial Stream)

توجه: دولت نیوبرانزویک برنامه ی آزمایشی جدیدی به نام برنامه ی Succession Connect اعلان کرده است. تازه واردین به استان می توانند از طریق این برنامه ی آزمایشی کسب و کار جدیدی را در نیوبرانزویک راه اندازی نمایند. جزئیات بیشتر هنگام اعلان برنامه در این صفحه منتشر خواهد شد.

برنامه ی بازار کار اکسپرس اینتری

برنامه ی استانی جدید نیوبرانزویک (NBPNP) برنامه ی بازار کار اکسپرس اینتری خود را راه اندازی و اعلان کرده است. این برنامه به NBPNP این امکان را می دهد تا از سیستم مهاجرت اکسپرس اینتری فدرال برای برآورده کردن نیازهای جمعیتی و نیازهای خاص بازار کار استفاده نماید. این برنامه طبق مدل اظهارنامه ی علاقمندی اجرا می شود.

برنامه ی نیروی متخصص با حمایت خانواده

در این برنامه استان نیوبرانزویک درخواست افرادی را پذیرش می کند که در نیوبرانزویک کار کرده اند و ارتباطات خانوادگی نزدیکی در استان دارند.

برنامه ی نیروی متخصص با حمایت کارفرما

در این برنامه استان نیوبرانزویک درخواست افرادی را پذیرش می کند که یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از یکی از کارفرمایان نیوبرانزویک دریافت کرده باشند.

برنامه ی کارآفرینی در مقطع ارشد و دکترا

در این برنامه استان نیوبرانزویک درخواست افرادی را پذیرش می کند که از یکی از موسسات آکادمیک معتبر در نیوبرانزویک فارغ التحصیل شده باشند و اینکه کسب و کار جدیدی را شروع یا کسب نموده باشند.

برنامه ی کارآفرینی

در این برنامه استان نیوبرانزویک درخواست افرادی را پذیرش می کند که قصد مالکیت و مدیریت فعالانه ی کسب و کاری در نیوبرانزویک را دارند. متقاضیان باید یک سرمایه گذاری مالی در کسب و کار داشته باشند.