خدمات پزشکی

در کانادا حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص صرف خدمات درمانی می‌شود، در حالی که این رقم در آمریکا ۱۵ ... ادامه مطلب